Dramska skupina

Bosanska bioenergija

Bosanska bioenergija

Leta 2001 je naša članica Slavka Kramer, najprej skupaj z Mari Logar, kasneje pa se je pridružilo še kar nekaj »igralcev« (Ivanka Novak, Tomaž Povšič, Ivan Kos, Rudi Žibert, Đuro Beksić) organizirala dramsko skupino. Sestavila je kar lepo število  krajših igric – skečev, ki so jih igrali na raznih krajih ob raznih priložnostih. Največkrat je bila predstavljena »Bosanska bionergija« z več kot 60 ponovitvami, pa tudi ostale so bile zanimive. Te so:  Bolnik, Študent naj bo, Ženitovanje po starem, V čakalnici in Na morje. Predstavili so se v domovih starejših občanov, po mnogih odrih doma, po gasilskih domovih, pa tudi v krajih naše nekdanje skupne domovine Jugoslavije. Povsod so bili odlično sprejeti in nagrajeni z bučnim aplavzom.