Uprava

 

 

Društvo ima svoj STATUT v katerem so zajeta vsa pravila za nemoteno delovanje društva ter  pravilnik o priznanjih.

Na rednem letnem volilnem občnem zboru 17.2.2019, so člani društva izvolili naslednji  upravni odbor:

 

Funkcija Ime in priimek   Kontakt
Predsednica Barica Kraljevski 051 684 747
Tajnik Olga Škarja  031 368 108
Blagajnik Ana Popit  031 613 547
Sociala Irena Žagar 040 872 333
Šport Edo Novak  041 481 268
Kultura

Pohodništvo

Tone Kotar

Ivica Vitez

 041 609 218

041 883 823

Član Anica Bregar  041 871 809
Član Anica Janežič  070 812 599 – ureja spletno stran
Član

Član

Dušan Jakopin

Janez Kolenc

 031 837 843

031 623 581

 

 

 

 

 

 

 

URADNE URE:

VSAKO SREDO OD 9.00 do 10.00 ure

 

 

NADZORNI ODBOR:

Jožefa Ponikvar, Darinka Dolenšek, Marijana Povšič

Namestniki : Marinka Sladič, Janez Bračko, Maja Sluga

 

 ČASTNO RAZSODIŠČE:

   Peter Šemrov, Rebernik Alojz,  Irena Kadunc

   Namestniki : Tone Dim,  Vinko Umek,  Ilka Šlajkovec

 

POVERJENIKI :

Ime, priimek Področje Kontakt
Cirila Kirm Selo, Sajenice, Migolska gora, Pečice 031 305 929
Dušan Herbst Gorenja vas, Ševnica, Škrjanče, Zagorica 041 790 924
Anica Kirm Migolica, Cirnik, Selska gora, Ravne, Sajenice 041 179 522
Primož Smole Debenec, Stan 07 3048104
Anita Zakrajšek Brezovica, Gomila  041 384 785
Anton Koprivc Praprotnica, Stara gora, Zabrdje, Gradišče 040 179 522
Milka Musar Mirna, Volčje njive, Zapuže, Trbinc, Sotla, Trstenik, Draga, Brinje, Kamnje,  Rakovnik, Slovenska vas, Straža, Šentrupert, Zabukovje, Bistrica, Puščava, Zaloka 041 368 413