OBČNI ZBOR

V nedeljo, 18. februarja 2024, smo imeli v domu Partizan na Mirni občni zbor, ki so se ga udeležila tudi povabljena gosta: član UO PZDU Dolenjske in Bele Krajine, Karel Zagorc in župan občine Mirna, Dušan Skerbiš.
V dobro voljo nas je takoj na začetku spravil društveni pevski zbor, ob spremljavi harmonikarja Tomaža Zorca, ki je zapel tri pesmi, z minuto molka pa smo se spomnili preminulih članov.
Predsednica Barica Kraljevski je pozdravila prisotne in se vsem zahvalila za udeležbo. Za predsednika predsedstva občnega zbora je predlagala Dušana Jakopina, ki ga je zbor soglasno sprejel. Predsednik se je zahvalil za zaupanje, obenem pa prosil navzoče, da se vključujejo v razprave.
Martina Podlesnik, koordinatorka izobraževanja na CIK-u Trebnje, nam je predstavila Univerzo za tretje življenjsko obdobje Trebnje in možnost izobraževanja na raznolikih področjih. Povabila je člane k priključitvi v UTŽO in s tem k mnogoštevilnim dejavnostim, ki jih ta ustanova nudi.
Sledila so poročila minulega dela, ki je bilo opravljeno uspešno in korektno. Vsa poročila in načrti so bili soglasno sprejeti.
V nadaljevanju nas je povabljeni gost Karel Zagorc v imenu PZDU Dolenjske in Bele Krajine lepo pozdravil, pohvalil naše delovanje na vseh področjih ter nam čestital za dosežene rezultate na športnih igrah Dolenjske in Bele Krajine. Izpostavil je dejavnost našega društva na vseh področjih in nas uvrstil med najboljše. Lepa vzpodbuda, na kar smo zelo ponosni.
Naš župan Dušan Skerbiš nam je po pozdravnem nagovoru čestital in pohvalil za dobro opravljena dela na vseh področjih. Izčrpno nam je predstavil dejavnosti v zvezi z deli na obvoznici, gradnjo novih stanovanj, vrtca, oskrbovanih stanovanj, trgovskega centra, čistilne naprave, širitve šole. Zaželel nam je še veliko športnih uspehov, zdravja ter dobre volje še naprej.
Kot vsako leto so bila tudi letos podeljena priznanja. Predsednica Barica Kraljevski in član UO PZDU DBK Karel Zagorc sta podelila priznanje – plaketo društva Aleksandru Živkovu. Športnika leta 2023, sta Zdenka Kranjc Gregorčič in Edo Novak. ISKRENE ČESTITKE!
Mirna, 18.2. 2023 – pripravila in slikala: Anica Janežič