Sociala

 

Za socialne zadeve je v društvu zadolžena Milica Smole.

Milica Smole

Milica Smole

Stalne dejavnosti so obiski članov v domu starejših občanov,

obiski bolnih na domu, obiski ob življenjskih jubilejih in organiziranje

izletov ter druženja. Vsako sredo se v domu meri krvni tlak, vsako

prvo sredo v mesecu pa tudi sladkor.

V dogovoru z zdravstvenimi službami pa se večkrat

organizira predavanja o različnih boleznih.