Srečanje članov DU Mirna na Debencu

Spoštovani,
tudi staranje je lahko radostno, če le znamo kritično razmišljati in sejati semena dobrega, predvsem pa ljubezni. Pogosto povemo . » Kdor poje, slabo ne misli, in kdor ima rad ljudi , ne počne slabih stvari.« Najsrečnejši smo, kadar nas pobožajo lepi spomini, nas pomirijo in napolnijo z upanjem.
Kljub vsemu je lepo živeti, kaj vem, zakaj.
V društvu smo ponosni, da je občina Mirna ob letošnjem občinskem prazniku z Zahvalo nagradila 3 naše člane :
OLGO ŠKARJA za dolgoletno spodbujanje socialnih in športnih aktivnostih v DU Mirna.
MILANA ŠKUFCO za neprecenljiv prispevek k razvoju raznolikega društvenega v nekdanji KS in v današnji občini ter za skrb za ohranjanje vrednot NOB.
ANTONA ZAKRAJŠKA Za ohranjanje kulturne dediščine in več kot 50 letno zvestobo rokodelski tradiciji, še posebej pletarstvu, ter za redno udeležbo na krvodajalskih akcijah.
KRISTINA KRHIN Ilustratorka, slikarka – plaketa OB Mirna – ni naša članica -uveljavljena umetnica.

MIRNA POJE

Na Mirni od nekdaj živijo
prijazni in dobri ljudje,
že v jutrih jih ptice budijo
z napevi veselega dne,
predramijo topli vetrovi,
z Debenca in Stare gore,
zapojejo pesmi zvonovi
in pojejo srečni ljudje.
Zapojejo z vetrom pšenice,
ko v zlato klasje zore,
kot včasih so pele žanjice,
ko s srpi na polja so šle,
prepevajo črički v jesenih
grozdju, da v vino želi,
za srečo in zdravje veselih,
za pesmi dolenjskih ljudi.
Na Mirni od nekdaj živijo
prijazni in dobri ljudje,
ko leta v daljave hitijo,
na novo se pesmi rode…

Avgust Gregorčič

Besedilo: Barica Kraljevski, Foto: Anica Janežič